2023/2024

Literárny kvíz

Divadelné predstavenie

Advent v ŠKD

Kniha - vhodný darček pod stromček

Pasovanie prvákov a halloweenská diskotéka

Radostné popoludnie s pingpongom

Beseda so športovcom

Jeden deň bez sladkostí

Šarkaniáda

Skáčeme a beháme

2022/2023

Dopravný kvíz

Exkurzia u hasičov

Prírodovedný kvíz

Literárny kvíz

Svetový deň vody

Prvá pomoc kamarátovi

Advent v ŠKD

Kniha - vhodný darček pod stromček

Pasovanie prvákv a halloweenská diskotéka

Skáčeme a beháme

Šarkaniáda

Jeden deň bez sladkostí

2021/2022

Prírodovedný kvíz

Deň s knihou v školskej knižnici

Literárny kvíz

Prvá pomoc kamarátovi

Advent v ŠKD

Zazimovanie včiel

Futbalové popoludnie

Pasovanie prvákov a halloweenský deň

Šarkaniáda

Skáčeme a beháme

2020/2021

Dopravný kvíz

Na dopravnom ihrisku bezpečne a veselo

Exkurzia u hasičov

Prírodovedný kvíz

Literárny kvíz

Prvá pomoc kamarátovi

Pasovanie prvákov a halloweenský deň netradične

2019/2020

Prvá pomoc

Vianočné vystúpenie v DSS Jesienka

Jeden deň bez sladkostí

Pasovanie prvákv a halloweenská diskotéka

Šarkaniáda

Skáčeme a beháme

2018/2019

Prírodovedný kvíz

Literárny kvíz

Prvá pomoc

Divadelné predstavenie

Vianočné vystúpenie v DSS Jesienka

Kniha - vhodný darček pod stromček

Pasovanie prvákov a halloweenská diskotéka

Šarkaniáda

Návšteva workshopu Deň medu a medoviny

2017/2018

Prírodovedný kvíz

Literárny kvíz

Vynášanie Moreny

Prvá pomoc

Žonglér Alex

Advent v ŠKD

Vianočné vystúpenie v DSS Jesienka

Pasovanie prvákov a halloweenská diskotéka

Šarkaniáda

2016/2017

Prírodovedný kvíz

Literárny kvíz

Prvá pomoc

Vianočné vystúpenie v DSS Jesienka

Pasovanie prvákv a halloweenská diskotéka

Jeden deň bez sladkostí

Šarkaniáda

2015/2016

Prírodovedný kvíz

Literárny kvíz

Divadelné predstavenie

Prvá pomoc

Vianočné vystúpenie v DSS Jesienka

Kniha - vhodný darček pod stromček

Halloweenská diskotéka a pasovanie prvákov

Šarkaniáda

2014/2015

Literárny kvíz

Prvá pomoc kamarátovi

Knick - Knack so šašom Alexom

Vianočné vystúpenie v DSS Jesienka

Kniha - vhodný darček pod stromček

Halloweenská diskotéka a pasovanie prvákov

Šarkaniáda

2013/2014

Dopravný kvíz

Prírodovedný kvíz

Literárny kvíz

Prvá pomoc kamarátovi

Olympijský deň

Advent v ŠKD

Kniha - vhodný darček pod stromček

Vieš, čo dýchaš?

Halloweenská diskotéka a pasovanie prvákov

Šarkaniáda

2012/2013

Dopravný kvíz

Náučný kvíz "Rok Cyrila a Metoda"

Kvíz o prírode

Literárny kvíz

Prvá pomoc kamarátovi

Vianočné vystúpenie v DSS Jesienka

Halloweenská diskotéka a pasovanie prvákov

Šarkaniáda

2011/2012

Poznáš svet rozprávok?

Halloweenská diskotéka a pasovanie prvákov do "Kráľovstva ŠKD"

Športový päťboj

Šarkaniáda

Čo robím pre svoje zdravie

2010/2011

Olympijské popoludnie

Dopravný kvíz

Návšteva u mestskej polície

Návšteva u hasičov

Popoludnie s hokejom - III.oddelenie

Prírodovedný kvíz

Literárny kvíz

Prvá pomoc

Vianočné vystúpenie v DSS Jesienka

Halloweenská diskotéka a pasovanie prvákov do "Kráľovstva ŠKD"

Netradičný športový päťboj