OLYMPIJSKÉ POPOLUDNIE    

V rámci Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska sme si 22. júna 2011 urobili v našom školskom klube detí olympijské popoludnie. V úvode nám pani vychovávateľka Pánisová povedala zopár slov o histórii olympijských hier, vypočuli sme si hymnu a priblížili olympijskú symboliku. Bežec nám priniesol i olympijský oheň a na záver prvej časti sme si mali možnosť svoje poznatky overiť aj v krátkom kvíze. Druhá časť sa konala na ihrisku, kde sme si zasúťažili. Keďže v našom klube máme deti 7- 10 ročné, paríme do kategórie olympijských hviezdičiek aj olympijských nádejí. Našimi olympijskými disciplínami boli preskakovanie olympijských kruhov s hodom na kôš, skákanie vo vreci, lyžovanie vo dvojici a presná strela s hokejkovým slalomom. Súťažiaci súťažili v zmysle fair play a všetci získali medailu s maskotom OFDMS.

Viac fotiek nájdete tu.