PRÍRODOVEDNÝ KVÍZ

Vieš sa orientovať podľa svetových strán? Poznáš názvy stromov, kvetov, kríkov? Dokážeš separovať odpad? Počul si už o skautoch? Na všetky tieto otázky si deti mohli nájsť odpovede  počas prírodovedného kvízu, ktorý sa uskutočnil dňa 23. apríla v areáli našej základnej školy. Vedomosti, ktoré získali počas celomesačnej prípravy pod názvom Apríl - mesiac lesov si v tento deň aj prakticky overili.
Na záver pani vychovávateľka deti pochválila a odovzdala zástupcom oddelenia diplom a darček. Všetci odišli so sladkou odmenou...

Viac fotiek nájdete tu.