DOPRAVNÝ KVÍZ

V rámci dopravných činností si deti počas celého školského roka upevňovali a prehlbovali vedomosti a zručnosti z pravidiel cestnej premávky, aby sa dokázali bezpečne pohybovať, orientovať v cestnej premávke a svojim správaním neohrozovali seba a iných. Vyvrcholením týchto činností býva tradične pred koncom školského roka dopravný kvíz.
Tento rok sa dopravný kvíz pod názvom Neuveriteľný svet značiek uskutočnil dňa 10.6.2011 v III. oddelení ŠKD pod vedením p. vych. Xénii Šimkovej. Na úvod si deti vypočuli rozprávkový príbeh o dopravnej značke, po ktorej nasledovala prezentácia Neuveriteľný svet značiek a bezpečne na cestách. Počas prezentácii si deti zopakovali  dopravné značky týkajúce sa hlavne chodcov a cyklistov, základné pravidlá cestnej premávky a nechýbali praktické ukážky, dokonca na záver i dopravné vtipy. Trochu humoru nezaškodí. Po rekapitulácii sa začalo súťaženie štvorčlenných družstiev jednotlivých oddelení. Kým sa súťažiace družstvá zahĺbili do vypĺňania úloh, ostatné deti riešili rôzne zábavné úlohy a hádanky v programe mimio Notebook. Za správne odpovede boli odmeňované sladkosťou.                                             
Na záver boli jednotlivé súťažiace družstvá odmenené peknými cenami a diplomom, boli udelené i dve mimoriadne ceny  fairplay a sladké odmeny  za aktivitu.

Viac fotiek nájdete tu.