DOPRAVNÝ KVÍZ

Dnes nie je cestovanie žiadny problém. Množstvo dopravných prostriedkov nás jednoducho prepraví do akéhokoľvek miesta na svete. K dispozícii máme autá, vlaky,  lietadlá a ísť na dovolenku, pracovnú cestu či výlet do inej krajiny je bežné. Aké však boli časy, keď sa za najrýchlejší prostriedok považoval kôň a z Prahy do Bratislavy by nám to trvalo niekoľko dní? Ako vznikali dopravné prostriedky? Aký mali tvar?  Kto ich vymyslel? Čo nás čaká v budúcnosti?
Na všetky tieto otázky si deti mohli nájsť odpovede v dopravnom kvíze, ktorý sa uskutočnil  v  2. oddelení ŠKD. Po úvodnom privítaní  pani vychovávateľka Bartová premietla prezentáciu s pútavými obrázkami a s primeraným výkladom. Všetci museli dávať veľký pozor, pretože niektoré názvy ešte nikdy nepočuli. Počas vyplňovania kvízových otázok zástupcami jednotlivých oddelení ostatné deti absolvovali tri stanovištia na chodbe budovy. Po splnení danej úlohy dostali sladkú odmenu. Nakoniec prišlo vyvrcholenie spoločným zopakovaním kvízových otázok, spočítaním bodov, vyhlásením víťazov, radostným odmeňovaním a s dobrým pocitom, že sa zase niečo nové dozvedeli.

Fotky nájdete tu.