VIEŠ, ČO DÝCHAŠ?

20. 11. 2013 sme všetky oddelenia ŠKD na našej škole uskutočnili akciu pod názvom " Vieš, čo dýchaš ? " Pani vychovávateľky si k akcii pripravili aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia. Formou rozhovorov, kvízov a zaujímavých pokusov sa deti dozvedeli viac, napríklad o tom, ako pracujú naše pľúca, ako sa máme starať o naše zdravie a životné prostredie a o tom, že fajčenie je škodlivé nielen pre aktívnych fajčiarov, ale aj pre pasívnych. Myslíme si, že sme touto akciou prispeli k tomu, aby si deti chránili svoje zdravie, životné prostredie, a aby lepšie pochopili význam výrokov "Zdravie nadovšetko", "Chceme čisté životné prostredie", alebo "Fajčenie škodí zdraviu".

                                                          .

Viac fotiek nájdete tu.