PRÍRODOVEDNÝ KVÍZ

Dňa 27.04.2016 sa v treťom oddelení Lienok uskutočnil prírodovedný kvíz pod vedením p.vychovávateľky.Ľ. Čirkovej. Keďže mesiac apríl je známy ako Mesiac lesov aj v školskom klube detí sme ho prežili v duchu ochrany prírody. Pripomenuli sme si niekoľko významných sviatkov v mesiaci apríl ako : Deň Zeme, Deň vtáctva, stromov a iné.V každom oddelení sa čítali a rozprávali rôzne príbehy a zaujímavé prezentácie o prírode, hovorili sme o potrebe separovania odpadu.Svoje vedomosti o prírode nakoniec deti zúročili v kvíze a v praxi si vyskúšali aj separovanie odpadu. Po záverečnom hodnotení boli všetci pochválení, tí najlepší odmenení diplomom a peknými darčekmi. V tomto duchu budeme pokračovať s ochranou prírody nielen v apríli, ale po celý rok.

                                                            

Viac fotiek nájdete tu.