NÁVŠTEVA U MESTSKEJ POLÍCIE

8.júna 2011 sme navštívili oddelenie mestskej polície v Šuranoch. Privítal nás sám pán náčelník Ing. Ján Perďoch. Porozprával nám o činnosti a poslaní mestskej polície. Zapamätali sme si, že ich hlavnou úlohou je ochrana života, zdravia a majetku občanov. V praktickej časti sme si mohli pozrieť, ako sa narába s tonfou a priblížil nám i základné kroky pri zaistení občana. Za ich ochotu a námahu sme pekne poďakovali, odovzdali sme im" Ďakovný list" a zopár našich obrázkov, ktoré sme nakreslilina tému "Zo života mestskej polície".

Viac fotiek nájdete tu.