PRÍRODOVEDNÝ KVÍZ

Po roku sa  deti ŠKD opäť zišli v druhom oddelení na prírodovednom kvíze. Po úvodnom privítaní pani vychovávateľka deti oboznámila s pravidlami súťaže. Základom bolo dobre počúvať úvodnú reč a sledovať obrázky,  pretože kvízové otázky boli  ich súčasťou.  Pripomenuli  si  ako delíme  lesy, časti stromu,  niektoré druhy listnatých, ihličnatých stromov, kríkov, zvierat.  Deti  sa naučili,  čo patrí do lesného podrastu,  kde sa rodia nové stromčeky, čo smieme a čo nesmieme robiť v lese, ako ho chrániť  a prečo je   pre nás životne dôležitý. Za úspešné riešenie hádaniek  a kvízových otázok  získali sladkosti , tí najšikovnejší      diplom   a vecné odmeny.
Naše teoretické vedomosti  o ochrane prírody  si  deti vyskúšali aj v praxi . Akciou „Za čisté Šurany“ si spoločnými silami vyčistili okolie našej školy.

Fotky nájdete tu.