DOPRAVNÝ KVÍZ "SEMAFORY NIE SÚ FÓRY"

„Semafory nie sú fóry" - tak pri takomto dopravnom kvíze sme sa v jedno júnové popoludnie všetci stretli v 1.oddelení ŠKD. Pod vedením p. vych. Ľ. Čirkovej sme si pripomenuli, že nielen v piesni sa spieva-„semafory nie sú fóry“, ale aj v skutočnom živote ich netreba brať na ľahkú váhu. Treba si uvedomiť, že nám pomáhajú správne sa orientovať na našich cestách, ktoré zaplavuje čoraz viac a viac dopravných prostriedkov. V úvode si deti zopakovali základné druhy dopravy (cestnú, leteckú, lodnú a železničnú), potom si frontálne pripomenuli všetky druhy dopravných značiek, dôležité telefónne čísla pri ohrození života a mohli sa pustiť do lúštenia kvízových otázok. Zo spokojných a usmiatych tvárí detí sa dalo vyčítať, že s konečným výsledkom kvízu sú všetci spokojní a domov si  odnášali hodnotné vecné ceny.
Prežili sme krásne popoludnie na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

 

Viac fotiek nájdete tu.