SVETOVÝ DEŇ VODY V SPOLUPRáCI S RÚVZ v NOVÝCH ZÁMKOCH

V pondelok 20.4.2022 sme v ŠKD mali netradičnú návštevu. Keďže sa blížil Svetový deň vody, Ing. Marek Sádovský z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch si pre deti pripravil prezentáciu a aktivity na túto tému. Žiaci okrem nových vedomosti o vode  zistili aj ako sa vykonáva laserové meranie dezinfekcie vody či orientačné vyšetrenie N-testom. Deti si obliekli biele plášte a nachvíľu sa z nich stali „malí hygienici“, pretože všetky tieto  pokusy a merania vykonávali žiaci s malou pomocou Ing. Sádovského. Dokonca si mohli doniesť vlastné studňové vody, ktoré si sami otestovali a vyhodnotili v akom stave ich voda je. Zistili sme, že niektorí žiaci majú studňovú vodu pitnú a iní zase môžu vodu používať len na polievanie. Tieto merania zaujali deti v takej miere, až sa väčšina z nich rozhodla, že sa z nich raz stanú hygienici. Celá prezentácia s aktivitami bola veľmi obohacujúca a ďakujeme RÚVZ za spoluprácu s našou školou.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bc. Jana Sádovská

Fotky nájdete tu.