Prvá pomoc kamarátovi

Viem pomôcť zranenému pri úraze? Možno ste sa niekedy zamysleli nad touto otázkou. Podľa štatistiky v severnej Európe až 90 % ľudí dokáže podať prvú pomoc. V južnej časti, kam patrí aj Slovensko je to len 5 – 10%. Preto je veľmi dôležité využívať všetky dostupné informácie a prostriedky na upevňovanie si znalostí v tejto oblasti. Dôležité je začať už u malých detí.Tak to bolo aj 29.02.2016 v 4. oddelení ŠKD.  Pod vedením pani vychovávateľky Bartovej deti zistili niečo z histórie 1. pomoci, čo je jej cieľom, ako privolať záchranárov, aké druhy lekárničok poznáme a čo obsahujú. Prakticky si vyskúšali na modelových situáciách ako sa zachovať  a  pomôcť pri najčastejších úrazoch. Na záver pani vychovávateľka prítomným poďakovala za pozornosť. Za svoju snahu boli všetky deti odmenené sladkou odmenou.

 

                                                                       

Viac fotiek nájdete tu.