ADVENT V ŠKD

ADVENT - toto slovo je latinského pôvodu a vlastne znamená príchod. Podľa kresťanského kalendára jt obdobím očakávania príchodu Spasiteľa na svet. V minulosti bol, a v niektorých krajoch aj zostal, prípravným obdobím na vianočné sviatky. Adventné obdobie sa premietlo aj do pomenovania detského kalendára. Z neho si deti začínali, počnúc prvým decembrom, otvárať okienka a vyberať drobné čokoládové sladkosti, aby im rýchlejšie ubiehali dni do vianočných sviatkov.

V školskom klube detí sme toto obdobie prežívali spoločne. Zorganizovali sme si niekoľko zaujímavých akcií, medzi ktoré patrilo Mikulášske popoludnie i Vianočné posedenie. 1. a 4. oddelenie s p. vych Čirkovou a Pánisovou si nacvičilo i pásmo piesní a básní, sktorým vystúpili na Mikulášskych oslavách v meste i v DSS Jesienka. Vyrábali sme rôzne darčeky, pozdravy a dokonca sme i piekli a zdobili medovníky.

 

 

Viac fotiek nájdete:  .