LITERÁRNY KVÍZ - POZNÁŠ SVET ROZPRÁVOK?

I tento rok sme si v školskom klube detí pripomenuli mesiac marec, ktorý sa spája s podtitulom mesiac knihy, literárnym kvízom. Uskutočnil sa v druhom oddelení pod vedením p. vych. Pánisovej. Deti riešili úlohy zábavného, poučného i vedomostného charakteru. Spoznávali hlavných hrdinov, vymenovávali spisovateľov, riešili osemsmerovky, krížovky i doplňovačky a spoznávali i rozprávkové seriály podľa zvučky..Niektoré deti čítajú radi, niektoré menej radi, ale s úlohami sa popasovali statočne. Na záver bolo každé oddelenie odmenené vecnými cenami a deti sladkosťou.

                                                                       

Viac fotiek nájdete tu.