HALLOWEENSKÁ DISKOTÉKA SPOJENÁ S PASOVANÍM PRVÁKOV

 Každoročne pred jesennými prázdninami sa v priestoroch ŠKD zídu, hádam, všetky strašidlá, ježibaby, zbojníci, víly, rytieri, čerti a mnoho iných, aby sa spolu zabavili na Halloweenskej diskotéke.  A tak to bolo i vo štvrtok dňa 27.10.2011. Veselú zábavu otvorili kráľ s kráľovnou nášho krásneho, rozkvitajúceho "Kráľovstva ŠKD". Pred samotnou zábavou kráľ so svojou kráľovnou slávnostne pasovali do svojho kráľovstva našich malých prvákov, ktorí svojim sľubom prisahali oddanosť, disciplinovanosť, ohľaduplnosť svojmu "Kráľovstvu ŠKD". Na pamiatku im kráľ s kráľovnou odovzdali pasovacie listy a nezabudli i na malú sladkosť. Po pasovaní vypukla nefalšovaná zábava. Jednotlivé masky sa nám po promenáde predstavili po oddeleniach a od našich tetiek ježibabiek dostali sladkosti. Na diskotéke sa mohli masky veselo vyšantiť, zatancovať si v metlovom, či v stoličkovom tanci.
Dúfame, že sa v takej skvelej nálade stretneme i rok. Už teraz sa teším.

Viac fotiek nájdete tu.