PRVÁ POMOC KAMARÁTOVI

Jedného dňa, vo februári 2015, sa v školskom klube detí udiala jedna zaujímavá vzdelávacia akcia pre deti.  Akciu pripravil p. vych. Tinák a nazval ju Prvá pomoc kamarátovi.  Išlo v  nej o to, aby sa deti naučili ako podať prvú pomoc alebo hlavne nespanikáriť v situáciách, keď sa niečo stane. Také niečo by mal ovládať každý, či je to prvák na základnej škole alebo dospelý človek. Preto p. vychovávateľ pripravil pre deti poučnú a zaujímavú prezentáciu, kde boli spomenuté postupy a telefónne čísla, aby deti vedeli, čo robiť v každej zdraviu ohrozujúcej situácií. Po prezentácií nasledoval kvíz, kde si deti mohli overiť, koľko si toho zapamätali a koľko si toho so sebou odnesú do ďalšieho života.