ADVENT V ŠKD

Už prišiel ADVENT, Vianoce sa blížia. Advent začína vždy najbližšou nedeľou ku dňu Ondreja (30. novembra) a končí po západe slnka na Štedrý večer. Atmosféra štyroch adventných týždňov sa niesla v našom školskom klube v znamení očakávania a príprav....príprav na vianočné posedenie v oddeleniach. Toto obdobie bolo plné zaujímavých akcií a aktivít, medzi ktoré patrilo Mikulášske posedenie, výroba mega-vločiek na výzdobu, zhotovovanie adventných vencov, pečenie lineckého pečiva či pečenie a zdobenie medovníkov. 2. a 3. oddelenie s p. vych Čirkovou a Pánisovou si nacvičilo i pásmo piesní a básní, s ktorým vystúpili v DSS Jesienka a potešili tak srdcia našich najstarších obyvateľov.

Viac fotiek nájdete: