LITERÁRNY KVÍZ    "POZNÁŠ SVET ROZPRÁVOK?"

Dňa 27. 3 2014 sa v 1. oddelení ŠKD pod vedením p. vych. Ľ.Čirkovej konal každoročný literárny kvíz pod názvom "Poznáš svet rozprávok?“. Pripomenuli sme si najvýznamnejších spisovateľov a autorov detskej literárnej tvorby.
Jeho cieľom bolo vzbudiť u detí záujem o knihy, čítanie a vychovať z nich čitateľov na celý život. Súťažiaci mohli ukázať nielen svoje vedomosti, ale aj rýchlosť a pohotovosť pri odpovediach. Ako to už pri súťažení býva, vyhrať mohli len tí najlepší, ktorí si domov odniesli pekné ceny a príjemný zážitok z užitočne prežitého popoludnia.

Fotky nájdete tu.