LITERÁRNY KVÍZ

Pri príležitosti mesiaca knihy sa dňa 30.03.2011 v ŠKD konal literárny kvíz pod názvom „Poznáš svet rozprávok?“ Za výdatnej účasti všetkých štyroch oddelení sme si pripomenuli najznámejších detských spisovateľov a ilustrátorov. Od tohto dňa poznáme nielen základné delenie ľudových a autorských rozprávok, ponaučenie z nich ale aj rozdielne znaky rozprávkových postáv. Počas riešenia kvízových otázok súťažiacimi ostatné deti   nelenili, ale riešili hádanky,   dopĺňali a opravovali úryvky zo známych rozprávok . Za svoju šikovnosť a vedomosti boli deti odmenené sladkou odmenou, diplomom a maľovankou.

Viac fotiek nájdete tu.