HALLOWEENSKÁ DISKOTÉKA A PASOVANIE PRVÁKOV

I tento rok sa pred jesennými prázdninami zišli v našom školskom klube masky od výmyslu sveta. Zišli sa preto, aby privítali svojich nových najmladších kamarátov v ŠKD a zatancovali si s nimi. Svojou prítomnosťou nás poctil aj kráľ a kráľovná nášho "Kráľovstva ŠKD" so svojimi pomocníkmi. Pasovali totiž našich prvákov. Títo však ešte predtým museli zložiť sľub slušnosti a poslušnosti, podľa ktorého sa v školskom klube treba správať a ako doklad členstva dostali i pasovací list. Nasledovalo občerstvenie v triedach, aby všetci vládali tancovať a vytúžená diskotéka. Všetci sa dosýta vytancovali a zábavu zakončili tentoraz metlovým tancom.

Viac fotiek nájdete tu.