PRVÁ POMOC KAMARÁTOVI

Dňa 20.02.2019 sa v školskom klube detí v 3. oddelení uskutočnilo popoludnie pod názvom Prvá pomoc kamarátovi, ktoré pripravila p. vych. Ľ. Čirková.
Formou prezentácie oboznámila deti so základnými postupmi a ukážkami pri poskytovaní prvej pomoci. Zopakovali si dôležité telefónne čísla, naučili sa rozlíšiť čo je úraz a čo choroba. Potom nasledoval kvíz, kde si deti mohli overiť koľko si zapamätali a budú vedieť použiť aj v živote.

 

Fotky nájdete tu.