PRVÁ POMOC

V mesiaci február sme v spolupráci so zdravotníckym krúžkom, ktorý vedie pani učiteľka E. Hozlárová uskutočnili akciu pod názvom "Prvá pomoc kamarátovi". Pani učiteľka formou prezentácie premietla deťom najčastejšie druhy zranení a ukážky poskytovania prvej pomoci, ktoré si deti mohli aj názorne vyskúšať. Tí, ktorí v závere vedeli odpovedeť na všetky otázky správne, dostali sladkú odmenu.

Viac fotiek nájdete tu.