PRÍRODOVEDNÝ KVÍZ

Pri príležitosti Apríla – mesiaca lesov a ochrany prírody už každoročne v ŠKD organizujeme prírodovedný kvíz, tento rok pod vedením p. vychovávateľky X. Šimkovej. Deti si po úvodnom slove a známych pranostikách vypočuli rozprávkový príbeh Zelená izba z knihy Ako Miško a Riško upratovali svet v podaní spolužiaka Jakuba Šutku. Po veselom príbehu zvieratiek deti sledovali prezentáciu pod názvom Kúzelný les venovanú životu lesa, lesným pracovníkom, ako les nielen využívať, ale aj chrániť. Ďalej nasledovala zábavno-vedomostná súťaž, po zadaní pokynov a pravidiel sme sa všetci premiestnili na školský dvor. Deti rozdelené do dvojíc resp. do trojíc dostali súťažné kartičky s názvami stromov, s ktorými chodili po 4 stanovištiach – turistických značkách. Museli zistiť, aké stromy predstavujú pani vychovávateľky. Na jednotlivých stanovištiach najrýchlejší a najšikovnejší riešili prírodovedné úlohy. Za svoje znalosti boli patrične odmenení.

Viac fotiek nájdete tu.