"POZNÁŠ SVET ROZPRÁVOK?"

Mesiac marec bol v našom školskom klube mesiacom rozprávok. Pri tejto príležitosti sme si v oddeleniach rozprávky čítali, premietali a kreslili sme i svojich obľúbených hrdinov. Pripomenuli sme si, prečo je práve marec mesiacom knih a zopakovali sme mená najznámejších detských spisovateľov a ilustrátorov.
Dňa 20.3.2013 sa potom všetky oddelenia stretli a pod vedením p. vych. Pánisovej svoje vedomosti a poznattky uplatnili v literárnom kvíze. Keďže táto oblasť je deťom veľmi blízka, kvízové otázky im nerobili takmer žiadne problémy. Za svoju snahu a prezentovanie svojich vedomostí boli všetci zúčastnení odmenení.

Fotky nájdete tu.