PRÍRODOVEDNÝ KVÍZ    "KÚZELNÝ LES"

Dňa 29.4.2014 sa uskutočnil tradičný prírodovedný kvíz pod vedením p. vych. X. Šimkovej. Prostredníctvom prezentácie sme sa ocitli v kúzelnom lese, ktorým nás previedol a vyrozprával nám svoj príbeh hlavný hrdina strom SMREK. Počas prezentácie si mohli deti overiť svoje vedomosti týkajúce sa lesa, za ktoré boli i odmenené sladkosťou. Následne potom p. vychovávateľka prezradila deťom, že ich vonku čaká tajomná cestička vyznačená turistickými značkami. Každé oddelenie sa po inštruktáži vybralo so svojou p. vychovávateľkou po určenej farbe turistickej značky, na konci ktorej deti na svojom stanovišti riešili rôzne úlohy. Medzi tým pod vedením p. vych. X. Šimkovej prebiehal v altánku prírodovedný kvíz, kde štyria zástupcovia z každého oddelenia s plným nasadením vyplňovali jednotlivé úlohy.
Za svoje vedomosti boli deti po vyhodnotení poroty vychovávateliek pochválené a odmenené. Porota im za účasti fotografov odovzdala krásne diplomy, pekné ceny a sladké odmeny.

 

Fotky nájdete tu.