PRÍRODOVEDNÝ KVÍZ

Mesiac aprí sa niesol v našom školskom klube v duchu ochrany prírody. Je nielen Mesiacom lesov, ktorý sa oslavuje už od roku 1952, ale práve v apríli si pripomíname i niekoľko iných významných sviatkov, napr. Deň vtáctva a Deň Zeme. Všetko toto bolo hlavnou témou našich teoretických i praktických činností v každom oddelení. Rozprávali sme si o ochrane prírody, separovaní odpadu, čítali sme si zaujímavé ekopríbehy. Venovali sme sa však i téme Vesmír, keďže je súčasťou prírody. Na konci mesiaca sme sa pod vedením p. vych. Pánisovej stretli na kvíze o prírode. Bol rozdelený na 2 oblasti: PRÍRODA NA ZEMI a VESMÍR, z ktorých si deti mali možnosť vyberať otázky. Po uvodnej prezentácii nasledovalo i praktické kolo na opakovanie separovania odpadu. Všetky deti sa aktívne zapájali a riešili i tematické hádanky. Každé oddelenie bolo na záver odmenené vecnou cenou do svojho oddelenia a nechýbala ani odmena sladká.

 

Viac fotiek nájdete tu.