PRVÁ POMOC KAMARÁTOVI

Vo štvrtok 21. februára 2013 sa uskutočnila v školskom klube detí spoločná akcia s názvom „Prvá pomoc kamarátovi“.
V zimnom období, v čase zimných radovánok, šantenia a športového vyžitia hrozí deťom veľa úrazov. Ako sa mnohým zraneniam počas hier vyhnúť, predchádzať im svojim správaním, ohľaduplnosťou, používaním ochranných pomôcok, nepreceňovaním svojich síl si porozprávali pod vedením p. vychovávateľky Šimkovej. Následne formou prezentácie deti sledovali najčastejšie druhy zranení a poskytovania prvej pomoci, ktoré si mohli praktickými ukážkami i vyskúšať, riešili a dopĺňali rôzne úlohy. Na záver ich  p. vychovávateľka oboznámila s organizáciou Červený kríž, jej významom, funkciou a históriou.

Fotky nájdete tu.