ŽONGLÉR ALEX

Fašiangové obdobie v našom školskom klube sme si spríjemnili predstavením žongléra Alexa. Vo veľkom kufri, ktorý si so sebou priniesol, skrýval možstvo žonglérskych hračiek a rekvizít, no tentokrát tam mal najviac ukrytých loptičiek. Boli všelijaké, malé i veľké, tenisové i golfové, ba dokonca i lopty v tvare arašidov. Celé predstavenie bolo rozdelené do niekoľkých častí: Lietajúci arašid, Vesmír, Trampolína, Lopty na paličkách, Žonglovanie, Pädl - odrážanie, Loptička v šatke a Jednoosobový basketbal. Program bol zostavený na vzájomnom kontakte s deťmi, ktoré si mohli skúsiť osvojiť správnu techniku jednotlivých pohybov. V závere si deti mohli vybrať nejakú žonglérsku hračku a zúčastniť sa žonglérskej diskotéky. Bolo to príjemné popoludnie, plné dobrej nálady, koordinovaných i nekoordinovaných pohybov a smiechu.

 

Viac fotiek nájdete tu.