Športový päťboj

Dňa 5.10.2011 sa v našom školskom klube konalo zábavné popoludnie s názvom "Športový päťboj". Deti mali možnosť zmerať si svoje sily a zasúťažiť si v piatich rôznych disciplínach. Boli to napríklad "Hod na kôš", "Skok vo vreci" alebo "Presná strela". Každá disciplína bola zameraná na zvládnutie určitých pohybových a športových zručností. Za absolvovanie im zostal nielen dobrý pocit, že to zvládli, ale dostali i sladkú odmenu.

Viac fotiek nájdete tu.