PRVÁ POMOC KAMARÁTOVI

Poskytnúť prvú pomoc by mal vedieť každý z nás. Samozrejme, v praxi musíme vedieť oveľa viac na to, aby sme vedeli, ako sa zachovať v život ohrozujúcich situáciách. Dôležité je naučiť deti dbať na svoju bezpečnosť, myslieť dopredu a predchádzať tak, pred úrazmi v školských zariadeniach, ale i mimo nich. 
Na sklonku februára, 28. 2. 2018, sa v školskom klube uskutočnil prvý tohtoročný kvíz, ktorý bol venovaný práve tejtoj téme - Prvá pomoc. V úvode si deti pod vedením p. vych. Pánisovej formou prezentácie priblížili význam a históriu organizácie Červený kríž, oboznámili sa s obsahom lekárničky a vysvetlili si, aký je rozdiel medzi úrazom a chorobou. V druhej časti si mohli otestovať svoje vedomosti v krátkom kvíze.

 

Fotky nájdete tu.