LITERÁRNY KVÍZ

Končí prvý jarný mesiac, marec. Keďže je mesiacom knihy, oslávili sme ho návštevou školskej knižnice, čítali sme si pekné knižky a na záver sme sa zabavili literárnym kvízom, ktorý pripravila pani vychovávateľka Danielová. Porozprávali sme sa o knižkách, spisovateľoch, ilustrátoroch a rozprávkach. Deti si zmerali vedomostné sily a bojovali o prvé miesto. Všetky oddelenia boli odmenené cenami a príjemne stráveným popoludním.

Viac fotiek nájdete tu.