PRVÁ POMOC KAMARÁTOVI

V školskom klube detí sa pod vedením p. vych. Pánisovej uskutočnila spoločná akcia s názvom „Prvá pomoc kamarátovi“. Formou prezentácie sa deti oboznámili s významom a históriou organizácie Červený kríž a zopakovali a osvojili si poznatky o obsahu lekárničky. Rozprávali sa i o tom, ako sa zachovať pri konkrétnych úrazoch, pretože niekedy nestačí poznať iba dôležité číslo 112, ktorým privolávame pomoc v prípade ohrozenia. Svoje vedomosti si mohli na záver otestovať v krátkom kvíze.

Fotky nájdete tu.