KNICK - KNACK SO ŠAŠOM ALEXOM

Do nášho školského klubu zavítal šašo! Volal sa Alex a prišiel nám predviesť svoje predstavenie. Bolo to interaktívno pohybovo rekreačné popoludnie zamerané na rozvoj telesnej a duševnej kondície. Do predstavenia sa počas celého programu nepretržite zapájali aj deti, ktoré si mohli vyskúšať jednotlivé rekvizity. Zvládnutie ovládania každej rekvizity vyžadovalo určitú zdatnosť a správnu techniku. V závere čakala na deti "HRAČKÁRSKA DISKOTÉKA", na ktorej si mohol každý vyskúšať v praxi svoje získané vedomosti.

Viac fotiek nájdete tu.