Netradičný športový päťboj

Dňa 13.10.2010 sa v našej škole a školskom klube detí uskutočnilo príjemné súťaživé popoludnie pod názvom " Netradičný športový päťboj", ktoré bolo zároveň spojené s Európskym dňom rodiny a školy. Tento projekt sme mohli uskutočniť vďaka sponzorstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja a Združeniu rodičov pri ZŠ, SNP 5, Šurany.
Príprava prebiehala počas celého roka 2010. Každá disciplína si vyžadovala zvládnutie určitých športových zručností  ako napr. dribling, hod na kôš basketbalovou loptou, presná strela futbalovou loptou, skoky a preskoky so švihadlami a kruhmi či beh so zameraním na koordináciu pohybov a jemnú motoriku. Práve tieto si deti trénovali v rámci činností v školskom klube detí, na hodinách telesnej výchovy v rámci pohybovej prípravy a v záujmových krúžkoch športového charakteru v mimovyučovacom čase.
Na projekte sa podieľalo 19 pedagógov, 230 detí a 176 rodičov a priateľov školy.
V toto slnkom zaliate popoludnie sa súťažilo v šiestich disciplínach s netradičnými názvami: "Mravčekovia v akcii", "Žirafí hod", "Slimačie preteky", "Opičia dráha" a "Račia cesta".
Päť museli súťažiaci absolvovať povinne a šiestu - "Žabací skok" mali dobrovoľnú. Do súťaží sa zapojili aj rodičia, súrodenci a priatelia školy a za svoju snahu a výkon boli deti odmenené aj sladkosťou.Výborne sme si zašportovali, dobre sme sa zabavili a urobili sme i niečo pre svoje zdravie. Táto akcia zároveň utužila vzťahy medzi pedagógmi, rodičmi a deťmi. Športovými aktivitami podobného charakteru sa i naďalej budeme snažiť budovať osobnú zodpovednosť každého jednotlivca za svoje zdravie, pestovať zdravý životný štýl a viesť deti k efektívnemu tráveniu voľného času.

Viac fotiek nájdete tu.