Vychovávateľky:
1. oddelenie - Xénia Šimková
2. oddelenie - Bc. Mária Pánisová
3. oddelenie - Ľudmila Čirková
4. oddelenie - Jarmila Bartová

V práci...

...a takto vyzeráme v skutočnosti.

...a zmena o niekoľko rokov (2009/2010).

2014/2015

2015/2016