ODDELENIE ŠKD - ODDELENIE HVIEZDIČIEK

Z našej činnosti

Vychovávateľka: Xénia Šimková

Šk. rok: 2015/2016

 1. Nelka Balážová

 2. Karolína Bitterová

 3. Jozef Bódi

 4. Michal Borovica

 5. Nataša Dinková

 6. Dáša Dragúňová

 7. Simon Galbavý

 8. František Guláš

 9. Lucia Halásová

 10. Martin Hlavatý

 11. Jakub Lendel

 12. Fatih Maki

 13. Nina Mičeková

 14. Sofia Mikulcová

 15. Matúš Pilek

 16. Andrej Slovák

 17. Klaudia Šrámková

 18. Jakub Šutka

 19. Nina Vašeková

 20. Šimon Záhorák

 21. Filip Zeleňák

 22. Michal Zeleňák

 23. Tadeáš Beták

 24. Branislav Čačík

 25. Dávid Farkaš

 26. Nikola Neupauerová

 27. Tamara Pašková

 28. Samuel Steiner