Svetový deň vody v spolupráci s RÚVZ v Nových Zámkoch