Šarkaniáda

Návšteva u mestskej polície
          Prvá pomoc
Dopravný kvíz

Ponožkové maňušky IV.oddelenie

Olympijské popoludnie

Netradičný športový päťboj

       Literárny kvíz
 

  Halloween

    

Prírodovedný kvíz

Jeden deň bez sladkostí
        
IV. oddelenie
  Vianočné vystúpenie
    v DSS Jesienka
Návšteva u hasičov

Hokejové popoludnie III.oddelenie