VIANOČNÉ VYSTÚPENIE V DSS JESIENKA

Advent je obdobie očakávania niečoho, čo má prísť a je vymedzený štyrmi nedeľami pred Štedrým večerom. V tomto krásnom období si deti z.1. a 2. oddelenia ŠKD pod vedením p. vych. Šimkovej a p. vych. Pánisovej nacvičili kultúrne pásmo s piesňami, scénkami, tancami a básňami. Premenili sa na hercov a spevákov, tanečnice zasa na vločky a vlastnoručne si vyrobili i kulisy a kostýmy. Svojim vystúpením sa snažili potešiť našich spoluobčanov žijúcich v DSS Jesienka. a spríjemniť im jeden z týchto predvianočných dní.

Viac fotiek nájdete tu.