VIANOČNÉ VYSTÚPENIE V DSS JESIENKA

V čase blížiacich sa Vianoc navštívili deti z 3. a 4. oddelenia DSS Jesienka. Spolu s pani vychovávateľkami Ľ. Čirkovou a J. Bartovou nacvičili krátke divadelné predstavenie o narodení malého Ježiška, ktorým navodili krásnu vianočnú atmosféru a potešili srdcia našich najstarších obyvateľov.