ČO ROBÍM PRE SVOJE ZDRAVIE

Už pred 2500 rokmi Hippokrates zdôrazňoval svojim žiakom :"  Vaša strava nech je vašim liekom!". Platí to aj dnes. V mesiaci október sme si v ŠKD v rámci akcie " Čo robím pre svoje zdravie?" pri príležitosti Svetového dňa zdravia a výživy zorganizovali hneď dve pekné akcie. Prvú sme nazvali" Ankine zúbky". Zaoberali sme sa prevenciou proti zubnému kazu a hovorili sme o význame starostlivosti o chrup. Druhá akcia "Jeden deň bez sladkostí", bola zameraná na boj proti nadmernému konzumovaniu sladkostí a ich nahradenie vitamínmi. Deti z prvého oddelenia spolu s pani vychovávateľkou Ľ.Čirkovou navštívili cvičnú školskú kuchynku a pripravili si tu ovocný šalát, na ktorom si všetci výborne pochutili. Deti pochopili, že keď obmedzia prísun sladkostí a každý deň zjedia aspoň jedno ovocie budú zdravší nielen ony, ale aj ich zúbky.

Viac fotiek nájdete tu.