4. ODDELENIE ŠKD - ODDELENIE VTÁČIKOV

Vychovávateľka: Bartová Jarmila

Šk. rok: 2022/2023

Triedy: 1. C, 3.B

  1. Banásová Alica
  2. Barta Martin
  3. Geršíč Lukáš
  4. Gilan Matúš
  5. Hajnovič Pavol
  6. Chovanec Matúš
  7. Kohútová Bianka
  8. Kostoláni Lukáš
  9. Lébl Daniel
  10. Melen Matúš
  11. Pažická Sofia
  12. Šípošová Emma
  13. Tóthová Alexandra
  14. Čičmanová Nelly
  15. Hajnovič Ján
  16. Hanzel Ján
  17. Hindická Natália
  18. Chrobáková Nela
  19. Krajčovičová Natália
  20. Poláková Radka
  21. Lucia Révayová
  22. Lea Révayová
  23. Skočka Matej
  24. Spáčil Daniel
  25. Zeleňák Damián
  26. Ivan Jakub