4. ODDELENIE ŠKD - ODDELENIE VTÁČIKOV

Vychovávateľka:Bartová Jarmila

Šk. rok: 2021/2022

Triedy: 1.C, 2.B

  1. Bíreš Richard
  2. Fridrichová Tereza
  3. Klučková Laura
  4. Mičová Natália
  5. Mijatovič Branko
  6. Mikuš Simon
  7. Mikušová Simona
  8. Mrváň Damián
  9. Ondrišeková Emily Rose
  10. Piršel Jakub
  11. Varga Marián
  12. Čičmanová Nelly
  13. Hajnovič Ján
  14. Hanzel Ján
  15. Hindická Natália
  16. Chrobáková Nela
  17. Krajčovičová Natália
  18. Kravchuk Ivanna
  19. Miček Simon
  20. Petík Alex
  21. Poláková Radka
  22. Lucia Révayová
  23. Lea Révayová
  24. Skočka Matej
  25. Spáčil Daniel
  26. Zeleňák Damián