4. ODDELENIE ŠKD - ODDELENIE VTÁČIKOV

Vychovávateľka: Danielová Miriam

Šk. rok: 2020/2021

Triedy: 1.B, 4.B

  1. Čičmanová Nelly
  2. Hajnovič Ján
  3. Hanzel Ján
  4. Hindická Natália
  5. Chrobáková Nela
  6. Krajčovičová Natália
  7. Kravchuk Ivanna
  8. Miček Simon
  9. Petík Alex
  10. Poláková Radka
  11. Lucia Révayová
  12. Lea Révayová
  13. Skočka Matej
  14. Spáčil Daniel
  15. Uhrík Matej
  16. Zeleňák Damián
  17. Benko Matúš
  18. Ciroková Michaela
  19. Černák Mário
  20. Deák David Ján
  21. Golha Patrik
  22. Hlavatý Matúš
  23. Horváthová Lea
  24. Imrišek Marko
  25. Machalický Filip
  26. Máčovská Michaela
  27. Mentelová Sára Bianka
  28. Mokráš Frederik
  29. Zahoráková Sabina