4. ODDELENIE ŠKD - ODDELENIE VTÁČIKOV

Vychovávateľka: Danielová Miriam

Šk. rok: 2020/2021

Triedy: 1.B, 4.B

  1. Čičmanová Nelly
  2. Hajnovič Ján
  3. Hanzel Ján
  4. Hindická Natália
  5. Chrobáková Nela
  6. Krajčovičová Natália
  7. Kravchuk Ivanna
  8. Miček Simon
  9. Petík Alex
  10. Poláková Radka
  11. Lucia Révayová
  12. Lea Révayová
  13. Skočka Matej
  14. Spáčil Daniel
  15. Uhrík Matej
  16. Zeleňák Damián
  17. Benko Matúš
  18. Ciroková Michaela
  19. Černák Mário
  20. Golha Patrik
  21. Hlavatý Matúš
  22. Horváthová Lea
  23. Imrišek Marko
  24. Machalický Filip
  25. Máčovská Michaela
  26. Mentelová Sára Bianka
  27. Mokráš Frederik
  28. Zahoráková Sabina