4. ODDELENIE ŠKD - ODDELENIE VTÁČIKOV

Vychovávateľka: Miriam Danielová

Šk. rok: 2018/2019

 1. Bednár Tobias
 2. Bóriová Petra
 3. Csandal Leo
 4. Fridrich Jakub
 5. Gilanová Nina
 6. Kmeťo Jakub
 7. Mikuš Jakub
 8. Mokrášová Vanesa
 9. Nagyová Katarína
 10. Papová Viktória
 11. Sucháňová Diana
 12. Barát Matej
 13. Krchňáková Viktória
 14. Martinásek Michael
 15. Oščipovská Kristína
 16. Spáčil Samuel
 17. Stanko Boris
 18. Uhríková Lily
 19. Zajíčková Veronika
 20. Zeleňák Richard
 21. Bednárik Adrián
 22. Borovicová Laura
 23. Fangareggi Davide
 24. Jaššová Ivana
 25. Kmeťo Tomáš
 26. Kočický Jakub