3. ODDELENIE ŠKD - ODDELENIE LIENOK

Vychovávateľka: Čirková Ľudmila

Šk. rok: 2022/2023

Triedy: 1. B, 2.B

  1. Blaho Oliver
  2. Divko Štefan
  3. Ďurina Adam
  4. Holka Oliver
  5. Jeseničová Sofia
  6. Krehák Adam
  7. Kurucová Mariana
  8. Kupecká Zuzana
  9. Mandáková Ema
  10. Ráceková Rebeka
  11. Banásová Lea
  12. Bednár Damián
  13. Bíreš Richard
  14. Čviriková Adela
  15. Hurtoň Adam
  16. Klobučník Marko
  17. Klučková Laura
  18. Kollárová Natália
  19. Mičová Natália
  20. Mijatovič Branko
  21. Ovcharenko Maryna
  22. Petíková Lucia
  23. Piršel Jakub
  24. Šulka Peter
  25. Vozárik Adam
  26. Záhorský David