3. ODDELENIE ŠKD - ODDELENIE LIENOK

Vychovávateľka: Čirková Ľudmila

Šk. rok: 2021/2022

Triedy: 1.B, 3.B, 4.A

  1. Bednár Damián
  2. Čviriková Adela
  3. Klobučník Marco
  4. Kollárová Natália
  5. Petíková Lucia
  6. Ševčík Filip
  7. Špitková Margita
  8. Šulka Peter
  9. Vozárik Adam Marcus
  10. Cagáň Martin
  11. Féderová Hana
  12. Kostelníková Ema
  13. Otruba Damián
  14. Richnavská Michaela
  15. Šipulová Liliana
  16. Tóth Samuel
  17. Vozáriková Lilly Angel
  18. Bírešová Nina
  19. Bednár Tobias
  20. Bóriová Petra
  21. Federičová Terézia
  22. Fridrich Jakub
  23. Gilanová Nina
  24. Mikuš Jakub
  25. Mokrášová Vanesa
  26. Andruškóová Andrea
  27. Beňová Tajana
  28. Gazdag Filip
  29. Krajčovičová Karin
  30. Lehocký Maxim
  31. Sudolský Tobias
  32. Tvrdoňová Sára
  33. Zajíček Michal