3. ODDELENIE ŠKD - ODDELENIE LIENOK

Vychovávateľka: Čirková Ľudmila

Šk. rok: 2020/2021

Triedy: 2.B, 3.A, 3.C

  1. Cagáň Martin
  2. Féderová Hana
  3. Kostelníková Ema
  4. Máčovský Lukáš
  5. Otruba Damián
  6. Richnavská Michaela
  7. Šipulová Liliana
  8. Tóth Samuel
  9. Vozáriková Lilly Angel
  10. Barcaj Matúš
  11. Bednár Tobias
  12. Bóriová Petra
  13. Csandal Leo
  14. Federičová Terézia
  15. Fridrich Jakub
  16. Gilanová Nina
  17. Mikuš Jakub
  18. Mokrášová Vanesa
  19. Papová Viktória
  20. Sucháňová Diana
  21. Andruškóová Andrea
  22. Beňová Tajana
  23. Cagáňová Paula
  24. Gazdag Filip
  25. Krajčovičová Karin
  26. Lehocký Maxim
  27. Muchová Melinda
  28. Oščipovský Šimon
  29. Sudolský Tobias
  30. Tvrdoňová Sára
  31. Zajíček Michal