3. ODDELENIE ŠKD - ODDELENIE HVIEZDIČIEK

Vychovávateľka: Xénia Šimková

Šk. rok: 2013/2014