1. ODDELENIE ŠKD - ODDELENIE HVIEZDIČIEK

Vychovávateľka: Šimková Xénia

Šk. rok: 2022/2023

Triedy: 1. A, 3.A
  1. Fehervári Jakub
  2. Filo Patrik
  3. Chudiváni Leo
  4. Kollárová Viktória
  5. Nguyen Huu Gia Bao
  6. Ondrušeková Natália
  7. Pastorková Viktória
  8. Semenova Tetiana
  9. Sucháňová Gréta
  10. Štulrajter Lukáš
  11. Štulrajter Matúš
  12. Trstenovičová Dorota
  13. Hangala Adrian
  14. Kajanovičová Eny
  15. Kamenský Jakub
  16. Kostoláni Lilien
  17. Kuliha Kristián
  18. Lébl Patrik
  19. Machalický Matej
  20. Močkorová Jasmína
  21. Pápeš Gabriel
  22. Petík Adam
  23. Račeková Lea
  24. Raslavský Matej
  25. Švecová Liliana
  26. Žitná Zara